Extension Bulletins

  1. Physiological disorders in grapevine and its management (Download pdf)
  2. Pest Management in Grapes (Download pdf)
  3. खुंटावरील द्राक्ष लागवड (Download pdf)
  4. दोन वेळा छाटणी – एक बहार या द्राक्ष लागवडीच्या पद्धतीमध्ये महत्वाचे रोग व किडीच्या व्यवस्थापनेसाठी उपाय योजना (Download pdf)
  5. द्राक्षावरील किडी आणि कोळी यांचे व्यवस्थापन (Download pdf)
  6. निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनात वळण पद्धतीचे महत्व
  7. द्राक्षातील वनस्पतीशास्त्रीय विकृती व त्यांचे व्यवस्थापन (किंमत रु