भूतपूर्व निदेशक

 

नाम

 

कार्यकाल

डॉ. एस. डी. शिखामणी

निदेशक (प्रभारी)
22.10.1996 - 24.02.1997

डॉ. एस. डी. शिखामणी

निदेशक
25.02.1997 - 25.07.2002

डॉ. पां. गु. अडसुले 

निदेशक (प्रभारी)
26.07.2002 - 25.04.2005

डॉ. पां. गु. अडसुले

निदेशक
26.04.2005 - 31.05.2013